پشت پرده مرگ درسا کوچولو و پنچر شدن آمبولانس اورژانس

شکایت از خانم دکتر

گفتگو با پدر و مادر

درسا نثاری در جریان پنچر کردن آمبولانس جان خود را از دست داد.