مردها هر جای دنیا که باشن دست خودشون نیس کلا مهربونن