آگهی های دهه هفتاد و هشتاد ایران در نوع خودش سبک و سیاقی داشت. این آگهی که می بینید برای  گلرنگ و با بازی  ترلان پروانه است که این روزها وارد بدنه سینما هم شده است.