ورود پرهیاهوی تتلو به سفارت ایران با هجوم عکاسان و خبرنگاران