من محو خدايم و خدا آنِ من است هر سوش مجوئيد كه در جان منست.
پ .ن ؛ بسیار سپاسگزارم از پیغام های با مهر و محبتتون… ببخشید که مجال نیست این همه مهر رو تک تک پاسخ بدم و تشکر کنم . دوستتون دارم و خدارو شکر میکنم برای این حجم از محبت