به دنيا اومدى و من به زندگى ، امدم …. ..
به جهان خرم از انم ، كه جهانم خرم از لبخند توست بند دلم ..
با صداى بلند بخند دخترم، تا كر بشه گوش عالم از شادى و شادابى تو و همه دختران اين سرزمين ..
ممنونم از مامان خوبت كه ماه ها با عشق و ارامش ، صبورى كرد و فداكارى تا تو با لبخند مهمان قلب و روح ما بشى
تولدت مبارك دخترم ويانا ،
من و مامانت و خواهرت تيارا از اومدنت پر از شادى و عشق شديم و لبخند

فرادرس