تصویر زیبای مبینا نصیری مجری معروف در شهر غرب تهران