سئوال مهران مدیری از ریما رامین‌فر: چطوری میشه با امیر جعفری زندگی کرد؟!