امروز مراسم خاکسپاری شیرین و رامین که خواهر بردار بودن برگزار شد و هنوز بعد از پنج روز پیکر همسر رامین ، مریم از زیر اوار پیدا نشده است ، زوج جوان مالک «کافه مری» که تمام آرزوهایشان زیر آوار متروپل ماند. این کلیپ افتتاحیه کافه مری متروپل آبادان است ولی اکنون با خاک یکسان شده