دکوراسیون آشپزخانه مهران غفوریان و همسرش آرزو در یک آپارتمان