سید جواد هاشمی و علیرام نورایی در آبادان و محل ریزش ساختمان متروپل