عکس های اندیشه فولادوند و متیرا حجار در نمایش «عشق روزهای کرونا»