اسطوره‌ای از جنس مردم ، به مناسبت سالروز درگذشت ناصر حجازی