گزارش صدا و سیما از فروریختن ساختمان در آبادان

اطلاعات تکمیلی از ریزش ساختمان ده طبقه در مرکزشهر آبادان فرماندار آبادان:

آمار دقیقی از تلفات درحال حاضر وجود ندارد.

تمامی دستگاه ها در منطقه حضور دارند و درحال انجام وظایف خود هستند.

ساختمان درحال ساخت بوده است و احتمال تلفات به دلیل حضور در منطقه مسکونی را دارد.

دستور تخلیه مناطق اطراف ساختمان داده شده است.