مینا وحید در بهترین سکانس « ساخت ایران۳ » از نظر خودش