بزرگ‌ترین دست‌های یک فرد زنده (مونث) : رومیسا گلگی دست راست او 24.93 سانتی‌متر (9.81 اینچ) و دست چپ به اندازه 24.26 سانتی‌متر (9.55 اینچ)‌‌