تماشای این ویدیو برای افراد زیر ۱۴ سال توصیه نمیشود

گزارش جدید شاهین صمد پور با خانمی که متاسفانه مورد آزار جنسی قرار گرفته است

رام    •     ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
متاسفم برای بعضی ازمردان ایرانم که اینقدرپست وبی لیاقت هستندوحیف مردکه روی این نوع افرادبایدگذاشت،،،تسلیت به ایران جهت پروراندن همچین بی لیاقت ونامردهایی
واقع بین و منطقی    •     ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
اگر خودت رو عروسک درست کنی و بری تو ویترین جامعه، مطمئنا توسط خریدارانی ، خریده خواهی شد ؛ چون تو عروسک هستی و عروسک داخل ویترین،خریدنی ست؛ آیا غیر از این است؟!از ماست که بر ماست ... در همه جای جهان، وضعیت اینگونه عروسک ها، همینگونه است ...
الهام    •     ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
خیلی دردناکه خدا کمکت کنه دخترم