خطاب به واقع بین و منطقی ان شالله این موضوع برای خواهر و دختر خودت اتفاق بیفته ... بعد ببینیم نظرت چیه