همخوانی سرود «سلام فرمانده» با حضور ابوذر روحی در قطعه ۴۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) تهران با حضور دهه نودی‌ها برگزار شد.