رکنا: پروازهمای در کنسرت کانادا ناگهان و بدون مقدمه خطاب به خاوری و با یک متن و مثلا شعر من درآوردی و بداهه فریاد می زند: "دزد". سعید جعفرزاده احمدسرگورابی با نام مستعار پرواز همای از خوانندگان سبک سنتی است که به طور معمول مضامین اجتماعی در ترانه‌هایی که اجرا می‌کند، وجود دارد.