دوباره اقدام عجیب صداوسیما با اعتراض کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.