هدیه جالب از طرفداران برای «آناهیتا نعمتی» که خیلی خوشحال شد