هشدار دیدن این تصاویر برای همه مناسب نیست

 این تصاویر واقعی است، بازی کامپیوتری نیست

تیراندازی مرگبار نژادپرستانه همراه با پخش زنده در آمریکا!

مهاجم که یک جوان ۱۸ ساله است پس از آن که وارد سوپرمارکتی در شهر بوفالو ، در شمال ایالت نیویورک ، شد در حالی که اقدام خود را به صورت زنده در اینترنت پخش می‌کرد شروع به شلیک به سوی مشتریانی کرد که اکثرا سیاه‌پوست بودند .