ستاره اسکندری با لباس زیبای بلوچی در رونمایی آلبوم جدید همایون شجریان