واکنش امین حیایی به حرف عجیب شرکت کننده عصر جدید/پسر جان من جای باباتم!