در برخی از مناطق دنیا، اسمهای عجیب و غریب فراوان است، در فیلم ملاحظه بفرمایید که چه اسمهای عجیب و غریبی می‌شنویم.

فرادرس