جلسه جدید دادگاه طلاق جنجالی جانی دپ و امبر هرد با حضور امبر در جایگاه برگزار شد
و او درباره خشونتهای شدید جانی دپ در زمان ازدوجشان صحبت کرد.
او هنگام صحبت درباره این وقایع به شدت گریه کرد و همراه با آه و اشک صحبت کرد.
ویدئویی از امبر هرد که حسابی پربازدید شد در این جلسه ویدیویی منتشر شده که به نظر میرسد و شایعه شده که او مخفیانه و با استفاده از دستمالش کوکایین مصرف می‌کند که حالا این ویدیو با این تیتر در فضای مجازی به سرعت در حال وایرال شدن است!