پاسخ ستاره سادات قطبی به مخاطبان

ستاره سادات قطبی مجری تلویزیون به همراه همسر خود شهرام شکیبا در دورهمی شرکت کرد. وی در قسمتی از این برنامه حالش بد شد.