مهراد آسمانی هم در واکنش به مصاحبه اخیر گوگوش بابت ساخت تعدادی موزیک برای این خواننده از همه مردم ایران عذرخواهی کرد.

او نوشت: امیدوارم چند سال بعد از امروز خود پشیمان نباشید

من ، مهرداد آسمانی به خاطر ساختن چهار آلبوم برای خانم آتشین و ترانه هایی که گمان کنم می شناسید اول از خانواده خودم که باعث رنج فراوان آنها شدم و سپس از مردم خوب و دنبال کننده گان موسیقی فاخر پوزش می طلبم.

تاریخ موسیقی در غربت را نه هما سرشار می نویسد و نه من … تاریخ موسیقی در غربت را مردم ایران می نویسند … شهیار قنبری و زویا زاکاریان مفاخر ادبی کشورمان هستند و از اینکه شانس ساخت و اجرای ترانه هایشان را داشتم به خود می بالم.