اگر بخاطر جنگ روسیه و اوکراین نمیتونید بخوابید، چند توصیه دارم که میتونه کمکتون کنه:

اول اینکه تصور کنید این جنگ در آفریقا اتفاق افتاده

فکر کنید این جنگ در خاورمیانه اتفاق افتاده

فکر کنید اوکراین، فلسطینه

فکر کنید روسیه، آمریکاست!