بازیگری «سحر دولتشاهی» در موزیک ویدیو همایون شجزیان