حاجی تو پخش زنده شبکه ایلام حق میگه فقط یه‌ کم ادبیاتش متفاوته

منظورشون اینه که کسی جرات نداره از نزدیک مرزهای ایران رد شه