کل کل احسان علیخانی و ژاله صامتی/فرق آهن و تخته رو نمی دونید!