دابسمش زیبای « آرام جعفری» و دوست صمیمی اش « نيلوفر شهيدي»