پیک نیک رفتن نیلوفر استخری و همسرش هادی فرنود در اطراف قله دماوند