اکران مردمی فیلم «لامینور» با حضور بازیگران از پردیس احمدیه تا علی مصفا