اولین گفتگوی همسر رضا رویگری بعد از انتشار یک ویدیوی خبرساز: این ۸ سال کجا بودید که الان مدعی شده اید؟
بهترین روزهای زندگی ام را صرف مراقبت از رضا کردم
حتی یک نفر هم به داد ما نرسید و همه گفتند بهترین تصمیم را گرفتی