ستایش دهقان گلنسا در سریال جیران یکی از کاراکترهای مکمل سریال جیران است اما تاثیرگذاری نقش او به حدی است که توانسته او را به یکی از بازیگران محبوب این سریال تبدیل کند.