فال «بهرام افشاری» بازیگر سریال راز بقا که برایش خوب نبود