ماجرای جایگزینی علی مشهدی با جواد رضویان در جوکر/ قصدم توهین به هیچ کس نبود ، عذرخواهی میکنم