افشاگری یک نماینده مجلس درباره پشت پرده های افزایش قیمت خودرو

کوچی: برخی مسئولان در هیات مدیره های شرکت های خودروساز مسئولیت دارند و همین‌ها نمی گذارند وضع اصلاح شود!!!!