بهمن بابازاده، خبرنگار موسیقی نوشت که ‌صفحه رسمی سید ابراهیم ‎رئیسی، رئیس جمهور با انتشار اذان ‎مهدی یراحی روی ویدیویِ بازدید وی از یک شیرخوارگاه، به روز شده است.