هنر نیوز: خوانندگی فرزاد حسنی در پشت صحنه ی برنامه رادیویی قرن جوان را مشاهده کنید.