انتشار برای اولین‌بار/ خاطرات جالب شهید صیاد شیرازی از دوران آموزش در آمریکا!