باراک اوباما که بعد از چندین سال، یک بار دیگر به کاخ سفید برگشته، در سخنرانی خود، به شوخی «جو بایدن» را به شوخی «آقای معاون رئیس جمهور» خطاب کرد.

او البته بلافاصله اضافه کرد که این یک شوخی بوده است.