موزیک ویدیو رسمی جام جهانی قطر با حضور پررنگ ایران