شهاب تیام خواننده معروف لس انجلسی است که از سال ۷۵ وقتی که ۱۶سال سن داشت از کشور خارج شد و در امریکا ساکن شد. صبح امروز او با انتشار ویدئویی از بازگشتش به کشور خبر داد و هوادارانش را غافلگیر کرد.