خاطره خنده‌دار محمد نصیری پیشکسوت کشتی از مرحوم غلامرضا تختی در المپیک

تختی: بلندشو باباکرم برقص!