شادی عجیب و فوق العاده خطرناک در مشهد را ببینید. گفتنی است که یکی از شهروندان در حال تاب خوردن از جرثقیل است.