اجرای صدای زبل خان و شخصیت معروف گالیور توسط استاد اکبر منانی در خندوانه